Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?

Utworzono: 15-02-2021

Z notatnika i życiorysu:

Ona:

Studiowała „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” na: PUP w Słupsku

To oznacza, że znam zasady pracy na rzecz innych instytucji z podłożem socjalnym: od opieki nad dziećmi i młodzieżą - po ośrodki i domy wsparcia osób dorosłych. Ten fundament to tylko wstęp do szerszego wachlarza zagadnień, czyli opiekuńczości – wychowawczej, która otwiera drzwi na Książki i informacje medialne z tego zakresu.

Co to oznacza w praktyce:

- podłoże pedagogiczne wzmacnia pracę  edukacyjną, ale także tworzy nowe granice koordynacji potrzebami różnych warstw społecznych, z pojawiającymi się problemami – życiowymi. W zakresie usług znajduje się zawsze wsparcie natury bytowej, rzeczowej, słownej, fachowej, taktyka i specyfika wnikania w osobiste zainteresowania oraz poziom wyznań praktycznych. 2 specjalizacje -  w 1 kierunku studiów - to ogólny wgląd w wiedzę, z zakresu działań teoretycznych, problemów zgłaszanych przez jednostki i zbiorowości, nowe doświadczenie szkolne i rodzinne, z wielką nutką inspiracji, które budują pozytywne myślenie i nastawienie do intensywnej twórczości.

Opieka nad innymi:

- wykluczonymi, w centrach, domach pomocy, noclegowniach,….

Ten zakres wiedzy wspomagają wydawnictwa specjalistyczne, które w nowych ujęciach współczesnego świata kierują losy innych jednostek pod opiekę konkretnych instytucji.

Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?
Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?
Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?
Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?
Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?
Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?
Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?
Czy „Pedagogika socjalna i opiekuńczo - wychowawcza” to wspomagacze dobrego życia?

Przejdź do góry strony